Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

Palladio is onderdeel van

Spitsmijden A2 Nederweert – Eindhoven

Het project heeft als doel om Spitsmijdingen in de ochtendspits op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven te realiseren door het gedrag van automobilisten te beïnvloeden.

Gedrag van automobilisten beïnvloeden én aansluitend het bereiken van structurele gedragsverandering.

Het project

Project Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven heeft als doel om spitsmijdingen in de ochtendspits op de A2 tussen Nederweert en Eindhoven te realiseren door het gedrag van automobilisten te beïnvloeden én aansluitend het bereiken van structurele gedragsverandering.

Met het project willen Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant automobilisten stimuleren om tijdens de drukke momenten op de A2 (tijdens de ochtendspits) hun vervoerskeuze hierop aan te passen. Dit kan door bijvoorbeeld eerder of later te vertrekken, de mogelijkheden voor thuiswerken goed te benutten, of te kiezen voor de fiets/e-bike of het openbaar vervoer. Wanneer mensen succesvol overschakelen op nieuw gedrag kunnen ze hiervoor beloond worden. Op deze manier zijn er minder mensen op de weg tijdens de ochtendspits en verbetert de doorstroming.

 

Onze rol

Vanuit Palladio geven we invulling aan rol van Manager Projectbeheersing. De opdracht behelst het op orde houden van diverse facetten van de projectbeheersing, zoals het financieel management, de bewaking van de planning en de voortgang, en het bijhouden van een risicodossier. Daarnaast coördineert de Manager Projectbeheersing het proces omtrent de documenten die ter informatie, ter toetsing en ter acceptatie worden ontvangen. De Manager Projectbeheersing heeft ook een actieve, inhoudelijke rol in de review van alle documenten.

 

Hier zijn wij trots op

Het project is succesvol afgerond; In totaal deden ongeveer 2300 automobilisten mee tijdens de looptijd van het project. Nu het project is afgelopen en de automobilisten geen beloning meer krijgen, blijkt dat het merendeel van hen de spits nog steeds blijft mijden. Samen zijn zij goed voor 650 spitsmijdingen per dag, goed voor de doorstroming op de A2!

Palladio heeft hier aan bijgedragen doordat het project beheerst verlopen is; conform planning, binnen budget en in een optimale samenwerking met opdrachtgever, omgevingspartijen en opdrachtnemer.

Locatie
‘s-Hertogenbosch, 
Industrie
Rijksoverheid
Klant
Rijkswaterstaat
Teamgrootte
1