Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

Palladio is onderdeel van

InnovA58

Verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen Sint-Annabosch en Galder van twee naar drie rijstroken.

Een project om trots op te zijn

Uitmuntend samenspel

tussen marktpartijen om te leren hoe innovaties gebruikt kunnen worden om duurzaam te werken.

Op naar energieneutraal

Het project is onderdeel van de weg naar een meer duurzame leefomgeving door meerdere innovatie proeftuinen te faciliteren zoals de innovatiestrook en Verzorgingsplaats 2.0.

Betrouwbare en voorspelbare stuur- en verantwoordings- informatie voor project InnovA58 om de besluitvorming en informatievoorziening te verbeteren.

Het project

De A58 vormt al langere tijd een capaciteitsknelpunt: er staan regelmatig files op het traject tussen Eindhoven en Tilburg. Deze congestie belemmert niet alleen de doorstroming binnen de regio, maar ook de doorstroom vanuit het westen richting het zuiden (Brabant, Limburg en verder) en oosten (Duitsland). Voor de verschillende grote economische regio’s in het westen én in Brabant zelf is een goede doorstroming – door het realiseren van meer capaciteit – van essentieel belang. Het oplossen van dit probleem is dan ook de aanleiding geweest voor het starten van het project InnovA58: “Brabant verdient een betere en slimmere snelweg”. De wegwerkzaamheden worden benut om innovaties op het gebied van mobiliteit en duurzame leefomgeving door te ontwikkelen en toe te passen in het realisatiespoor van InnovA58 – en /of in andere projecten binnen SmartwayZ.NL en Rijkswaterstaat. Het is hiermee een wegverbreding met innovaties en innovatieve oplossingen.

 

Onze rol

Binnen het project is veel behoefte aan een adequate en consistente projectbeheersing door een partij die de projectbeheersingsproducten en -diensten voor langere tijd levert. De opdracht is breed en omvat de disciplines financieel management, planningsmanagement, risicomanagement, kwaliteitsmanagement, projectondersteuning en baseline/scopebeheer.

Palladio geeft invulling aan de bedoeling die InnovA58 heeft om betrouwbare en voorspelbare stuur- en verantwoordingsinformatie te leveren over het project en de kwaliteit van de informatievoorziening en besluitvorming te bevorderen en te borgen.

 

Hier zijn wij trots op

Rijkswaterstaat heeft als ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te zijn. Innovaties helpen ons hierbij. Palladio is trots hier een wezenlijke bijdrage aan te kunnen leveren. InnovA58 gebruikt de werkzaamheden voor een wegverbreding op de A58 als aanjager om ideeën en concepten rond duurzaamheid op de lange termijn te laten verankeren. Het project biedt de mogelijkheid om innovaties in te passen binnen de assets van Rijkswaterstaat en haar partners. Zo leren de partijen samen hoe innovaties gebruikt kunnen worden om duurzaam te werken. Palladio helpt bij dit toonaangevende en innovatieve project mee door haar integrale overzicht van het project; we nemen het voortouw en maken daarmee uitmuntend samenspel mogelijk. We zijn een bekend en zichtbaar onderdeel, midden in het projectteam.

Locatie
Brabant
Industrie
Rijksoverheid
Klant
Rijkswaterstaat
Teamgrootte
6