Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

Palladio is onderdeel van

Wij zijn Palladio

Wij leveren #trotswerk. Dat is werk dat er echt toe doet. Niet alleen voor jou. Of voor ons. Maar voor miljoenen mensen die er dagelijks gebruik van maken.

62

Mensen die trots werk leveren

24

Jaar ervaring

200+

Projecten geholpen

Onze filosofie

Palladianen hebben hart voor de publieke zaak. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan een mooier en veiliger Nederland en bouwen mee aan de verbetering van het wegennet, sterkere dijken, gebiedsontwikkeling, energietransitie en nog veel meer.

Niet de inspanning, maar het resultaat telt

Door onze opbrengst afhankelijk te maken van het resultaat en niet van het aantal uren laten we ons commitment aan de opdracht zien. Het dwingt ons èn onze opdrachtgevers om scherp na te denken over wat we willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Tijdens de opdracht zorgt het voor focus en efficiëntie.

 

Bedenken èn
implementeren

Een oplossing is pas een oplossing als het werkt. We bedenken oplossingen en concepten, maar willen ze ook implementeren. Adviseren hoe het beter kan, maar vooral ook de verantwoordelijkheid krijgen nieuwe plannen samen met onze opdrachtgevers te realiseren.

 

Publieke zaak als uitgangspunt

Palladio werkt vaak op het grensvlak tussen publiek en privaat. Ons uitgangspunt hierbij is altijd de publieke zaak. Wij kennen de overheid en het (semi) publieke domein goed en weten hoe belangafwegingen worden gemaakt en hoe besluitvorming plaatsvindt. We werken altijd aan de kant van de overheid of (semi)publieke partijen.

Onze mensen maken het verschil

Om voor onze opdrachtgevers resultaten te behalen selecteren we de beste mensen in ons vakgebied en leiden wij zelf mensen op. Wij zetten in onze opdrachten mensen in met enige overkwalificatie.
Dat bepaalt het succes en maakt het mogelijk om resultaatsafspraken te maken met
opdrachtgevers.

Besturing en beheersing van organisaties, programma´s en projecten

Palladio groep richt zich op de integrale besturing en beheersing van organisaties, programma’s en projecten in de fysieke leefomgeving. Onze opdrachtgevers zijn overheden (rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen), (semi) publieke organisaties (zoals woningbouwcorporaties) en uitvoeringsorganisaties (zoals Rijkswaterstaat, Prorail en de Nederlandse Spoorwegen). Wij kennen de overheid en het publieke domein goed en helpen overheden om de kracht van marktpartijen te benutten om maatschappelijke doelen te bereiken.

Wij adviseren, implementeren en leveren interim management oplossingen.

Wij hebben diverse instrumenten ontwikkeld om de besturing en beheersing van organisaties, programma’s en projecten te verbeteren zoals de Projectspiegel® en het Dashboard Integrale Projectbeheersing. Hiermee krijgen onze opdrachtgevers  eenduidige, consistente en samenhangende informatie over alle projectbeheersingsdisciplines en de raakvlakken. Dit levert snel concrete aanbevelingen die zorgen voor een betere projectsturing en -beheersing en daarmee controle over het project voor de opdrachtgever. 

de mensen van palladio

Onze mensen maken het verschil

Om voor onze opdrachtgevers resultaten te behalen selecteren we de beste mensen in ons vakgebied en leiden wij zelf mensen op. Wij zetten in onze opdrachten mensen in met enige overkwalificatie. Bij het selecteren en opleiden van onze mensen besteden we aan de houding en het gedrag van onze mensen net zoveel aandacht als aan hun vakinhoudelijke kwaliteiten. Dat bepaalt het succes en maakt het mogelijk om resultaatsafspraken te maken met opdrachtgevers.

Ook bijdragen aan Trots Werk? Bekijk onze vacatures.

Projectondersteuner Rijkswaterstaat

Adviseur planningsmanagement

“Werken bij Palladio voelt als ondernemen met een vast contract”