Team EIFFEL

Team EIFFEL is de community waar talent en expertise samensmelten tot de grootste interim-, consultancy- en projectorganisatie van Nederland. We zijn er om impact te maken. Om de toekomst van Nederland vorm te geven, samen met organisaties die de agenda’s van morgen bepalen.

teameiffel.nl

Palladio is onderdeel van

Organisatie- en teamontwikkeling

Onze visie op organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is voor ons geen masterplan dat achter een bureau wordt uitgedacht en vervolgens wordt uitgerold. Vanuit een gemeenschappelijk en gedragen beeld over de ontwikkeldoelstelling, de beoogde resultaten (de stip aan de horizon) geven wij in co-creatie met managers en medewerkers invulling aan de ‘hoe’ vraag. Dat betreft zowel de ‘zachte’ als ‘harde’ aspecten. Wij komen tot een samenhangende aanpak met gerichte interventies die passen bij de ambities en zijn afgestemd op de verschillende doelgroepen binnen de organisatie.

Aandacht voor de samenhang tussen de ontwikkeling van de organisatie als geheel en de individuele drijfveren en kwaliteiten van individuen is daarbij belangrijk. Action learning en samen leren en ontwikkelen staan in onze aanpak centraal. Wij hebben veel ervaring met het helpen ontwikkelen en implementeren van nieuwe strategieën, rollen en werkwijzen Door medewerkers en managers met elkaar ervaringen en kennis te laten delen en samen te laten zoeken en experimenteren in de praktijk.

Samen met Balance, TASK en Primaned Projectadvies vormen wij EIFFEL Projects. Een sterk collectief in integrale projectbeheersing en organisatieontwikkeling. Lees verder op de nieuwe site.

Teamontwikkeling

Goed functionerende teams presteren altijd beter dan afzonderlijke goed functionerende individuen. Voorwaarden voor een goed functionerend team zijn dat de individuele teamleden beschikken over de juiste kennis en competenties èn er sprake is van een teamcultuur waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars talenten.

Ontwikkelen en leren

Om als team effectief te functioneren moet je beschikken over de juiste kennis en vaardigheden maar ook over de juiste houding en gedrag. Wat ‘Juist’ is hangt af van de missie, de ambities en doelen. De drie aspecten zijn van even groot belang. Je kunt over de juiste kennis en vaardigheden beschikken maar wanneer je deze niet goed kunt inzetten lever je niet de gewenste prestatie.

Bij het ontwikkelen op houding en gedrag werken wij al jaren met Management Drives (MD). Drijfveren zijn bepalend voor de wijze waarop mensen waarnemen, voelen, denken en handelen. Ze geven inzicht in weerstanden maar ook in ontwikkelpotentieel en leerstijlen. Afgezet tegen de gewenste invulling van de functie en/of teamtaken, ontstaat inzicht in de sterk en minder sterk ontwikkelde kanten van een persoon of team en kan gericht aan ontwikkeling worden gewerkt. Inzicht in elkaars drijfveren, maakt zaken makkelijker bespreekbaar, stelt mensen in staat beter samen te werken en biedt managers handvatten voor effectief leidinggeven en teamontwikkeling.

Werken bij Palladio

Wil je ook aan de slag met teamontwikkeling op de mooiste projecten van Nederland? Bekijk dan onze vacatures.

Vacatures

Download onze productfolder

Palladio legt in haar aanpak van governance-vraagstukken de verbinding tussen de gezamenlijke doelstellingen en verschillende belangen van de stakeholders met de wijze van beheersen, sturen, verantwoorden en toezicht houden.

Palladio logo
Download onze productfolder
"Palladio Public Governance"

Werk waar we trots op zijn

Rijkswaterstaat

AIRBIM

Rijkswaterstaat

Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA)

Rijkswaterstaat, Prorail en Gemeente Amsterdam

Zuidasdok

Rijkswaterstaat

ViA15

Rijkswaterstaat

Spitsmijden A2 Nederweert – Eindhoven

Rijkswaterstaat

N35 Nijverdal – Wierden

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Thomas Meijer,
Algemeen directeur
Wilt u meer weten over deze dienstverlening en wat Palladio voor u kan betekenen? Neem dan contact op via het contactformulier op de website of neem direct contact op met mij.
06 41 46 7012